Suomen ylioppilaskuntien liitto

Blogi

 • Astun luokkahuoneeseen. ”Bom dia, senhora professora, como estás?” lapset sanovat yhteen ääneen. ”Hyvää huomenta rouva opettaja, miten voit?

  He ovat nousseet seisomaan pulpeteissaan, ja vakavina sinisissä koulupuvuissaan he tervehtivät luokkaan tulleita aikuisia opitulla kaavalla. Kaavalla, jonka 30- vuotiaskin mosambikilainen tuntee ja muistaa omilta kouluajoiltaan. Muisto on tuttu myös vanhemmalle paikalliselle.

  Aikuisen auktoriteetti. Lapsi kuuntelee aikuista. Istuu luokassa kymmenien muiden oppilaiden kanssa. Äkkiä laskemalla heitä on noin viisikymmentä, kaikki eivät ole tänään paikalla. Pulpetissa on kaksi tai kolme lasta vierekkäin. Koko koulussa oppilaita on yli 2000. Lapset käyvät koulussa kahdessa vuorossa; pienet yleensä aamulla, isommat tulevat samoihin luokkiin iltapäivisin.

   

  WP_20141201_049

  » Jatka lukemista

 • Olisiko kehitystä mahdollista mitata muuten kuin taloudellisin mittarein? Voisiko esimerkiksi kansakunnan onnellisuus kertoa kehityksestä enemmän kuin valtion bruttokansantulo?

  Vaihtoehtoisia kehitysparadigmoja pohdittiin tämän vuotisilla kehitystutkimuksen päivillä Helsingissä 11.2.–12.2. Kansainvälinen joukko tutkijoita, opiskelijoita ja globaaleista kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä kokoontui yhteen esittelemään ja keskustelemaan erilaisista, valtavirrasta poikkeavista kehityksen malleista. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden 2015 kehitystutkimuksen maisteripalkinnonsaaja.

  Huonoina taloudellisina aikoina uudenlaiset tavat ajatella ja toimia ovat usein kysyttyjä. ”Innovaatio” tuntuu olevan päivän sana sekä Suomessa että maailmalla. Uudistumisella pyritään sekä kustannustehokkuuteen että edistyksellisyyteen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa peräänkuulutetaan siis uusia ideoita ja ”thinking outside of the box” -mentaliteettia. Innovaatiot ja uudistuminen näkyvät nyt myös kehitysyhteistyössä ja kansalaisjärjestöjen arjessa. Resurssien vähentyessä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kesken ja yritysten kanssa pyritään entisestään lisäämään. Myös SYL:ssä pohditaan yhdessä ylioppilaskuntien ja sidosryhmien kanssa tänä keväänä uudenlaisia tapoja tehdä kehitysyhteistyötä tulevaisuudessa.

  Vaihtoehtoisuuden tai innovaatioiden ei kuitenkaan aina tarvitse tarkoittaa kaiken vanhan poistamista ja uuden korostamista. Uudistuksia tehtäessä on nimenomaan tärkeää kartoittaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä tai ajattelumalleja. Ei siis ole syytä keksiä pyörää uudestaan. Joskus innovaatioilla voidaankin tarkoittaa vain näkökulman muuttamista.

  » Jatka lukemista

 • Viime viikkoina olemme kuulleet ikäviä uutisia Mosambikista. Maassa on ollut pitkään melko rauhallista, mutta vuoden 2014 vaaleista lähtien yhteenotot ovat alkaneet lisääntyä. Viimeisimpien tietojen mukaan joulukuun puolivälin jälkeen yli 6 000 ihmistä on paennut Mosambikista Malawiin. Syynä tähän ovat lisääntyneet konfliktit Mosambikin hallituksen ja opposition joukkojen välillä.

  Mosambik on tullut SYL:n toimijoille tutuksi vuosina 2013–2015 toteutetun kehitysyhteistyöhankkeen myötä. Vaikka Mosambik on maailman köyhimpiä maita, monet asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan esimerkiksi koulutuksen saralla: peruskoulujen koulumaksut poistettiin vuonna 2002 ja 90 prosenttia lapsista aloittaa nyt peruskoulun.

  Tästäkin huolimatta lasten luku- ja kirjoitustaidot ovat edelleen heikot erityisesti opettajien puutteellisen koulutuksen ja opetustarvikkeiden sekä puuttuvan infrastruktuurin vuoksi. Lisäksi kaikki vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä koulutuksen tärkeyttä.

   

  mosambik

  » Jatka lukemista

 • Istun kuluneella nahkaisella junan sängyllä jossain Luoteis-Intiassa Jodhpurin ja New Delhin välillä. Kuuntelen musiikkia ja katselen laskevaa aurinkoa. Silmissä vilisee hiekka, pellot ja matalat kiviset asuinrakennukset.

  Minut valtaa epätodellisuuden tunne.

  Olen juuri viettänyt kaksi viikkoa Intian Jodhpurissa ja läheisellä Tharin aavikolla seuraamassa ylioppilaskuntani ja intialaisen kumppanijärjestön kehitysyhteistyöprojektia.

  Elämä on ihmeellistä, ajattelen juuri sillä hetkellä. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin.

  Delhin kaaoksen keskelle päästyäni tunne hälvenee, mutta nyt, reilu kuukausi junassa vietetyn hetken jälkeen, muistan tuon tunteen selvästi.

  Palataan tuohon hetkeen kohta.

   

  Kuva: Sara Linnoinen.
  Maisemia Tharin aavikolta, junaradan varrelta.

  » Jatka lukemista

 • SYL:n kolme vuotta kestänyt kehitysyhteistyöhanke Mosambikissa loppuu joulukuussa. Hankkeessa on parannettu eka-ja tokaluokkalaisten lasten luku- ja kirjoitustaitoa kuudella ala-asteella Mosambikin pääkaupungissa Maputossa mm. kouluttamalla opettajia ja kehittämällä koulujen oppimisympäristöä sekä oppimateriaaleja. Kaikkiin SYL:n kehitysyhteistyöhankkeisiin tehdään vuosittain seurantamatka, jonka aikana tavataan paikan päällä hankkeen eri osapuolia, keskustellaan ja kehitetään yhteistyötä hankkeesta vastaavan paikallisen kumppanijärjestön kanssa sekä mietitään hankkeen tulevaisuutta. Samalla KENKKUn jäsenillä on mahdollisuus saada käytännön työkokemusta kehitysyhteistyön hankeseurannasta paikan päällä kohdemaissa.

  Opettaja, minä tiedän! Lapset innostuvat oppimisesta, kun opetusmenetelmiä kehitetään lapsiystävällisemmiksi ja erilaiset oppijat huomioon ottaviksi.

  Opettaja, minä tiedän! Lapset innostuvat oppimisesta, kun opetusmenetelmiä kehitetään lapsiystävällisemmiksi ja erilaiset oppijat huomioon ottaviksi.

  Tämänvuotisella Mosambikin hankeseurantamatkalla lokakuun alussa tapasimme hankekoulujen opettajia ja oppilaita sekä johtoporrasta, tutustuimme hankkeessa vapaaehtoisina toimivien opettajaopiskelijoiden toimenkuvaan, keskustelimme opettajankouluttajien kanssa sekä luonnostelimme ja ideoimme yhdessä kumppanijärjestö Afortalecerin kanssa hankkeen exit-strategiaa ja tulevaisuutta. Lisäksi vierailimme Maputon Pedagogisessa yliopistossa, Mosambikin opetusministeriössä, Maputon kaupungintalolla, Suomen suurlähetystössä sekä KEPA:n Mosambikin toimistolla. Matkalla meitä oli kaksi KENKKUn jäsentä, Laura (allekirjoittanut) ja Agnes. Mukana tapaamisissa ja palavereissa oli myös hankkeessa lokakuussa ETVO:n vapaaehtoistyöt työt aloittanut Anu.

  Oppimisympäristöä kehitetään mm. ripustamalla luokkien seinälle oppilaiden kanssa askarreltuja oppimismateriaaleja.

  Oppimisympäristöä kehitetään mm. ripustamalla luokkien seinälle oppilaiden kanssa askarreltuja oppimismateriaaleja.

  Hanke on ollut hyödyllinen ja tuloksellinen ja opettajat ovat kokeneet hankkeessa toteutetut koulutukset ja materiaalit todella tarpeelliseksi työssään. Oppilaiden koulumotivaatio on parantunut ja opetusmenetelmät ovat aiempaa lapsiystävällisempiä. Hankkeelle oltiin hakemassa jatkoa seuraavalle kolmivuotiskaudelle, mutta viimeaikaiset kehitysyhteistyöhön kohdistuneet leikkaukset Suomessa aiheuttivat koko hanketukikierroksen peruuntumisen vuodelta 2015. Kun päätös haun peruuntumisesta lopulta tuli, oli hankkeen mahdollista jatkumista ehditty jo valmistella sekä Suomen että Mosambikin päässä. Tämän vuoksi uutiset Suomen rahoituksen loppumisesta tulivat pettymyksenä monelle osapuolelle. Hankematkan yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi muodostuikin tulevaisuuden suunnittelu ja exit-strategian luominen: mitä hankkeen osa-alueita on mahdollista jatkaa ja millä resursseilla sekä miten loppumassa olevat toiminnot ajetaan alas kestävällä tavalla.

  » Jatka lukemista